Story Slam - zelf organiseren

Deze pagina is bedoeld om vertelkringen en groepen die zelf een Story Slam willen organiseren op weg te helpen.

2014 - jaar van de story slam

story slam in Utrecht 2014

Begin 2014 borrelde het bij de Nederlandse liefhebbers van het vertelde verhaal. Er werd georganiseerd en gerepeteerd, gevloekt en gelachen. Berichten flitsten over en weer op Facebook. De aanleiding? De storyslam! Een nieuwe theatervorm is geboren!

Samenwerking met Uitgeverij Zwijsen

Lesmethode Taaljacht Zwijsen over Verhalen

Vanaf 2022 werkt de Vertelacademie samen met Educatieve Uitgeverij Zwijsen, een grote leverancier van lesmethodes voor het basisonderwijs. Aanleiding voor de samenwerking is de uitgave van een splinternieuwe lesmethode voor taalonderwijs voor groep 4 tot en met 8: Taaljacht.

E-book Professioneel vertellen

Marco Holmer boek Professioneel Vertellen

Marco Holmer is voormalig verteldocent en medeoprichter van de Vertelacademie. In zijn boek Professioneel Vertellen geeft Marco handreikingen voor iedereen die wil leren vertellen of die zijn vertelkunst wil perfectioneren.

Wereldverteldag

Ieder jaar op 20 maart is World Storytelling Day, oftewel Wereldverteldag. Op deze dag organiseren verhalenvertellers overal ter wereld activiteiten om de vertelkunst in het zonnetje te zetten. Alle activiteiten zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijk thema.

Werk in uitvoering

Aan dit deel van de site wordt gewerkt.
Hierdoor wijkt de weergave soms af of werken links niet altijd.
Excuses voor het ongemak!

Werk in uitvoering