E-book Professioneel vertellen

Marco Holmer boek Professioneel Vertellen

Marco Holmer is voormalig verteldocent en medeoprichter van de Vertelacademie. In zijn boek Professioneel Vertellen geeft Marco handreikingen voor iedereen die wil leren vertellen of die zijn vertelkunst wil perfectioneren.

Samenwerking met Uitgeverij Zwijsen

Lesmethode Taaljacht Zwijsen over Verhalen

Vanaf 2022 werkt de Vertelacademie samen met Educatieve Uitgeverij Zwijsen, een grote leverancier van lesmethodes voor het basisonderwijs. Aanleiding voor de samenwerking is de uitgave van een splinternieuwe lesmethode voor taalonderwijs voor groep 4 tot en met 8: Taaljacht.

Verhalen op maat maken voor ouderen met dementie

Door Desirée van Keulen

In 2010 voerde ik een project uit waarin ik verhalen ontwikkelde voor mensen met dementie. Dit mondde uit in een boek met twaalf verhalen: Een hart vol verhalen, voorleesboek voor ouderen. In een voorleesgroep had ik ontdekt dat er voor deze doelgroep geen geschikte (voorlees)verhalen waren. Al voorlezend kreeg ik zicht op wat een verhaal voor een ouder iemand met dementie geschikt maakte.

In dit artikel vind je een aantal criteria waarmee je als verteller verhalen voor mensen met dementie zo toegankelijk mogelijk maakt. Doel is dat zij, net zo goed als ieder ander, plezier kunnen beleven aan verhalen, ongeacht of deze worden verteld of voorgelezen.

Wereldverteldag

Ieder jaar op 20 maart is World Storytelling Day, oftewel Wereldverteldag. Op deze dag organiseren verhalenvertellers overal ter wereld activiteiten om de vertelkunst in het zonnetje te zetten. Alle activiteiten zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijk thema.

2014 - jaar van de story slam

story slam in Utrecht 2014

Begin 2014 borrelde het bij de Nederlandse liefhebbers van het vertelde verhaal. Er werd georganiseerd en gerepeteerd, gevloekt en gelachen. Berichten flitsten over en weer op Facebook. De aanleiding? De storyslam! Een nieuwe theatervorm is geboren!

[Dit is een bewerking van een - inmiddels gewist - blogartikel van Melanie Plag uit 2014]

Werk in uitvoering

Aan dit deel van de site wordt gewerkt.
Hierdoor wijkt de weergave soms af of werken links niet altijd.
Excuses voor het ongemak!

Werk in uitvoering