Privacyverklaring

Vertelacademie Privacy verklaring 17 juli 2018

Wanneer je je bij ons inschrijft voor een cursus, workshop of leerroute, of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, laat je persoonlijke gegevens achter. Wij gaan zorgvuldig met die gegevens om en zorgen ervoor dat ze veilig worden opgeslagen. In deze verklaring lees je hoe we dat doen en wat je rechten zijn.

Welke gegevens bewaren we?
Wij bewaren gegevens die nodig zijn voor de uitvoering en planning van onze cursussen en workshops en de bijbehorende facturering en communicatie.
Het gaat om NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van deelnemers/cursisten en soms van derden, wanneer die zorg dragen voor de betaling van de factuur van een deelnemer/cursist.

Om onze lessen optimaal aan te laten sluiten op de behoefte van deelnemers, vragen we bij inschrijving ook naar vertelervaring en/of eerder gevolgde vertelscholing. De cursist/deelnemer is vrij om daar wel of geen antwoord op te geven. Hetzelfde geldt voor gegevens over geslacht en leeftijd, zodat docenten zicht hebben op de samenstelling van de groep.

Van geïnteresseerden die onze nieuwsbrief willen ontvangen, vragen we alleen naam en e-mailadres.

Als je op deze website een formulier invult, bewaren we tijdelijk het IP-adres van het apparaat waarmee je de site bekijkt. Het IP-adres wordt door de technische beheerder gebruikt om spam-aanvallen of andere ongewenste activiteiten te onderscheppen.

Daarnaast maakt de website van de Vertelacademie gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat de website helpt om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo’n cookie wordt opgeslagen op jouw eigen computer/tablet/telefoon. Je kunt deze cookies uitzetten in je browser, maar dit kan het functioneren van deze site negatief beïnvloeden.


Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Je persoonsgegevens zijn binnen de Vertelacademie alleen toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak: docenten en medewerker(s) van de administratie. Degenen die werken met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht en de toegang tot de gegevens is beveiligd met wachtwoorden die regelmatig veranderd worden.

Er zijn ook externe partijen die namens de Vertelacademie toegang hebben tot de gegevens, zoals boekhouder, websitebeheerder en leveranciers van softwarepakketten. Met alle externe partijen worden de (bij wet verplichte) afspraken over de verwerking van gegevens vastgelegd in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat we jouw gegevens niet met andere organisaties dan bovengenoemde delen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. We vinden zorgvuldige omgang met jouw gegevens belangrijk en beschermen ze naar beste kunnen om ongeoorloofde toegang of misbruik te voorkomen.
De Vertelacademie past geen automatische profiling toe op je gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We vinden het belangrijk je goed van dienst te zijn. Daarom verwijderen we je inschrijfgegevens niet zomaar, tenzij jij ons daarom vraagt. We houden ons daarbij uiteraard wel aan de wettelijke bewaartermijn van facturen en bijbehorende persoonlijke gegevens.
Je IP-adres wordt na één maand automatisch gewist.


Jouw rechten

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou bewaren in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met de administratie van de Vertelacademie, door middel van een e-mail gericht aan . Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering, maar ten minste binnen vier weken.

Je gegevens voor de nieuwsbrief kun je eenvoudig inzien en/of wijzigen met de link die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt.