Veelgestelde vragen

Vraagteken

Aanmeldingsvoorwaarden

Voor cursussen en workshops

Download de voorwaarden hier als PDF

Inschrijving en bevestiging
Inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier op de website.
Je kunt het inschrijfformulier alleen versturen indien je aanvinkt dat je akkoord bent met deze inschrijfvoorwaarden.

Na ontvangst van een bevestiging met factuur door de Vertelacademie ben je ingeschreven.
Het versturen van deze bevestiging duurt buiten de vakantieperiodes maximaal 8 dagen.

Deze bevestiging met factuur wordt via e-mail verzonden. Hierin staan de cursusdata, tijden, de betalingstermijn voor het lesgeld en het rekeningnummer van de Vertelacademie vermeld.

Betalingstermijn
Wordt een factuur meer dan 60 dagen voor aanvang van een cursus/workshop verstuurd dan hanteren we een betalingstermijn van 30 dagen. Vanaf 59 dagen voor aanvang van een cursus/workshop moet de betaling per omgaande voldaan worden.

Annulering
Annulering is alleen schriftelijk mogelijk door middel van een e-mail naar . De datum dat de e-mail binnenkomt bij de Vertelacademie geldt als annuleringsdatum.
De Vertelacademie bevestigt een annulering altijd binnen vijf werkdagen. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, neem dan altijd contact met ons op: mogelijk is er technisch iets misgegaan. Na ontvangst van onze bevestiging is de annulering definitief.

Kosteloos annuleren is mogelijk t/m 60 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop.
Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan volledig teruggestort.
Vermeld bij je annulering het factuurnummer dat op de bevestiging staat.

Bij annulering vanaf 59 dagen t/m 45 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht;
Bij eendaagse workshops 25% van het cursusgeld, bij tweedaagse workshops 20% van het cursusgeld, bij activiteiten die langer dan 2 dagen duren 10%.
Het restbedrag wordt teruggestort.

Bij annulering vanaf de 44e dag voor aanvang van de cursus of workshop ben je het volledige lesgeld verschuldigd.

Gemiste lessen
Er vindt geen restitutie plaats als door ziekte of persoonlijke omstandigheden van de deelnemer lessen worden gemist.
Lessen kunnen niet ingehaald worden in een andere groep.

Als je deelneemt aan een onlinecursus dan ben je zelf verantwoordelijk voor het functioneren van jouw technische middelen.
Als je niet kunt deelnemen doordat jouw eigen middelen niet op orde zijn of falen, dan kom je niet in aanmerking voor restitutie of een vervangende les.

Onvoorziene omstandigheden
De deelnemers aan een cursus of workshop worden per omgaande persoonlijk geïnformeerd indien de geplande activiteit door onvoorziene omstandigheden door de Vertelacademie geannuleerd moet worden. Het volledige lesgeld wordt dan binnen een week gerestitueerd.

Wanneer de overheid de coronamaatregelen aanscherpt vlak voor of tijdens een cursus, gaat de cursus wél door, maar kan een deel van het programma online aangeboden worden, mits de inhoud dit toelaat. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers.

Deze inschrijfvoorwaarden zijn geüpdatet op 22-11–2021.
Kijk voor meer informatie op de website bij de ‘Veelgestelde vragen.’

 

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor cursussen en workshops

Download de voorwaarden hier als PDF

Inschrijving en bevestiging
Inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier op de website.
Je kunt het inschrijfformulier alleen versturen indien je aanvinkt dat je akkoord bent met deze inschrijfvoorwaarden.

Na ontvangst van een bevestiging met factuur door de Vertelacademie ben je ingeschreven.
Het versturen van deze bevestiging duurt buiten de vakantieperiodes maximaal 8 dagen.

Deze bevestiging met factuur wordt via e-mail verzonden. Hierin staan de cursusdata, tijden, de betalingstermijn voor het lesgeld en het rekeningnummer van de Vertelacademie vermeld.

Betalingstermijn
Wordt een factuur meer dan 60 dagen voor aanvang van een cursus/workshop verstuurd dan hanteren we een betalingstermijn van 30 dagen. Vanaf 59 dagen voor aanvang van een cursus/workshop moet de betaling per omgaande voldaan worden.

Annulering
Annulering is alleen schriftelijk mogelijk door middel van een e-mail naar . De datum dat de e-mail binnenkomt bij de Vertelacademie geldt als annuleringsdatum.
De Vertelacademie bevestigt een annulering altijd binnen vijf werkdagen. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, neem dan altijd contact met ons op: mogelijk is er technisch iets misgegaan. Na ontvangst van onze bevestiging is de annulering definitief.

Kosteloos annuleren is mogelijk t/m 60 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop.
Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan volledig teruggestort.
Vermeld bij je annulering het factuurnummer dat op de bevestiging staat.

Bij annulering vanaf 59 dagen t/m 45 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht;
Bij eendaagse workshops 25% van het cursusgeld, bij tweedaagse workshops 20% van het cursusgeld, bij activiteiten die langer dan 2 dagen duren 10%.
Het restbedrag wordt teruggestort.

Bij annulering vanaf de 44e dag voor aanvang van de cursus of workshop ben je het volledige lesgeld verschuldigd.

Gemiste lessen
Er vindt geen restitutie plaats als door ziekte of persoonlijke omstandigheden van de deelnemer lessen worden gemist.
Lessen kunnen niet ingehaald worden in een andere groep.

Als je deelneemt aan een onlinecursus dan ben je zelf verantwoordelijk voor het functioneren van jouw technische middelen.
Als je niet kunt deelnemen doordat jouw eigen middelen niet op orde zijn of falen, dan kom je niet in aanmerking voor restitutie of een vervangende les.

Onvoorziene omstandigheden
De deelnemers aan een cursus of workshop worden per omgaande persoonlijk geïnformeerd indien de geplande activiteit door onvoorziene omstandigheden door de Vertelacademie geannuleerd moet worden. Het volledige lesgeld wordt dan binnen een week gerestitueerd.

Wanneer de overheid de coronamaatregelen aanscherpt vlak voor of tijdens een cursus, gaat de cursus wél door, maar kan een deel van het programma online aangeboden worden, mits de inhoud dit toelaat. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers.

Deze inschrijfvoorwaarden zijn geüpdatet op 22-11–2021.
Kijk voor meer informatie op de website bij de ‘Veelgestelde vragen.’

 

Privacyverklaring

Vertelacademie Privacy verklaring 17 juli 2018

Wanneer je je bij ons inschrijft voor een cursus, workshop of leerroute, of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, laat je persoonlijke gegevens achter. Wij gaan zorgvuldig met die gegevens om en zorgen ervoor dat ze veilig worden opgeslagen. In deze verklaring lees je hoe we dat doen en wat je rechten zijn.

Welke gegevens bewaren we?
Wij bewaren gegevens die nodig zijn voor de uitvoering en planning van onze cursussen en workshops en de bijbehorende facturering en communicatie.
Het gaat om NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van deelnemers/cursisten en soms van derden, wanneer die zorg dragen voor de betaling van de factuur van een deelnemer/cursist.

Om onze lessen optimaal aan te laten sluiten op de behoefte van deelnemers, vragen we bij inschrijving ook naar vertelervaring en/of eerder gevolgde vertelscholing. De cursist/deelnemer is vrij om daar wel of geen antwoord op te geven. Hetzelfde geldt voor gegevens over geslacht en leeftijd, zodat docenten zicht hebben op de samenstelling van de groep.

Van geïnteresseerden die onze nieuwsbrief willen ontvangen, vragen we alleen naam en e-mailadres.

Als je op deze website een formulier invult, bewaren we tijdelijk het IP-adres van het apparaat waarmee je de site bekijkt. Het IP-adres wordt door de technische beheerder gebruikt om spam-aanvallen of andere ongewenste activiteiten te onderscheppen.

Daarnaast maakt de website van de Vertelacademie gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat de website helpt om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo’n cookie wordt opgeslagen op jouw eigen computer/tablet/telefoon. Je kunt deze cookies uitzetten in je browser, maar dit kan het functioneren van deze site negatief beïnvloeden.


Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Je persoonsgegevens zijn binnen de Vertelacademie alleen toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak: docenten en medewerker(s) van de administratie. Degenen die werken met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht en de toegang tot de gegevens is beveiligd met wachtwoorden die regelmatig veranderd worden.

Er zijn ook externe partijen die namens de Vertelacademie toegang hebben tot de gegevens, zoals boekhouder, websitebeheerder en leveranciers van softwarepakketten. Met alle externe partijen worden de (bij wet verplichte) afspraken over de verwerking van gegevens vastgelegd in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat we jouw gegevens niet met andere organisaties dan bovengenoemde delen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. We vinden zorgvuldige omgang met jouw gegevens belangrijk en beschermen ze naar beste kunnen om ongeoorloofde toegang of misbruik te voorkomen.
De Vertelacademie past geen automatische profiling toe op je gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We vinden het belangrijk je goed van dienst te zijn. Daarom verwijderen we je inschrijfgegevens niet zomaar, tenzij jij ons daarom vraagt. We houden ons daarbij uiteraard wel aan de wettelijke bewaartermijn van facturen en bijbehorende persoonlijke gegevens.
Je IP-adres wordt na één maand automatisch gewist.


Jouw rechten

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou bewaren in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met de administratie van de Vertelacademie, door middel van een e-mail gericht aan . Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering, maar ten minste binnen vier weken.

Je gegevens voor de nieuwsbrief kun je eenvoudig inzien en/of wijzigen met de link die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt.