Storytelling in 8 colours - wat is het?

Als verhalenverteller zijn er veel facetten van jezelf die je kunt onderzoeken en ontwikkelen. Het competentiemodel 'Storytelling in 8 Colours' geeft je een overzicht van de verschillende domeinen van de verteller. Er zijn acht domeinen: vier hoofddomeinen, die belangrijk zijn voor elke verteller, en vier nevendomeinen, die voor sommige vertellers meer en andere vertellers minder belangrijk zijn.

8 archetypes van de verteller
De afzonderlijke domeinen zijn verbonden aan de verschillende archetypes van de verteller. De vier hoofddomeinen zijn die van de onderzoeker, de artiest, de vakman en de performer. De vier nevendomeinen zijn die van de trainer, de toepasser, de traditiedrager en de zakenman. Ieder domein wordt in het model weergegeven met zijn eigen kleur, vandaar: storytelling in 8 colours. (Zie afbeelding onderaan.)

Samenhang
Deze verschillende domeinen en de bijbehorende archetypes staan altijd met elkaar in verbinding, zie ze als verschillende kanten van jezelf als verhalenverteller. Soms is de een kant meer op de voorgrond en soms de ander, maar heel vaak wisselen ze elkaar razendsnel af en overlappen ze elkaar. Als je op jezelf als verteller reflecteert, kan het echter handig zijn om ze uit elkaar te trekken, en in te zoomen op de kenmerken en kwaliteiten van elk archetype.

Kenmerken van de vier hoofddomeinen
De Onderzoeker is nieuwsgierig en geïnteresseerd, zoekt en onderzoekt, verbreedt zijn horizon en is zowel analytisch als reflectief.
De Vakman is altijd goed voorbereid en weet wat werkt, heeft zijn materiaal op orde, beheerst zijn vaardigheden en kan de juiste technieken toepassen.
De Artiest houdt ervan om te experimenteren en te creëren vanuit een innerlijke drijfveer en wil zichzelf op persoonlijke wijze tot uitdrukking laten komen.
De Performer wil niet alleen iets overdragen, maar ook zijn publiek roeren; is zelfverzekerd en goed voorbereid.

Competenties per domein
Elk domein kenmerkt zich door de bijbehorende competenties. De competenties binnen het domein zijn heel verschillend. Het kunnen praktische vaardigheden, kennis of inzichten zijn. Samen vormen de competenties het beeld en de kwaliteiten van het archetype. Als je een specifiek domein onderzoekt zul je er al gauw achter komen dat sommige competenties binnen het domein van nature dichterbij jou liggen dan andere. Bepaalde kwaliteiten horen al bij jou, of daar heb je jezelf al in ontwikkeld, andere kwaliteiten kunnen vragen om meer onderzoek en oefening.

Referentiekader
Het competentiemodel dient als een referentiekader. Het geeft je een overzicht van de verschillende kanten van de verteller. Het wil je uitnodigen om op jezelf te reflecteren en te kijken waarin jij jezelf nog kunt en wilt ontwikkelen.
Het competentiemodel dient ook als een internationale maatstaf. Dat wil zeggen dat het helpt om andere cursussen, ook die uit het buitenland, inhoudelijk te vergelijken met de cursussen van de Vertelacademie. Als we allemaal hetzelfde kader gebruiken is het makkelijker om in te zien welke stof nog relevant is voor jou en welke aspecten je al eerder hebt ontwikkeld.

Toolbox
Voor het werken met het competentiemodel is een toolbox ontwikkeld, met een poster met een overzicht van alle competenties per domein, kaartjes met individuele competenties en drie boekjes met uitleg en suggesties voor gebruik van het materiaal. De Engelstalige toolbox is oorspronkelijk ontwikkeld door Veva Gerard, in samenwerking met de Federation for Storytelling Europe (FEST). De doos met boekjes, kaartjes et cetera is te koop op de website van FEST. De Vertelacademie is uitgever van de Nederlandse vertaling van de toolbox. Deze is vanaf 8 oktober 2022 gratis beschikbaar als digitale download.

Klik op de afbeelding om hem in groter formaat te bekijken/downloaden of ga naar de downloadpagina, en download daar het overzicht als pdf (inclusief toelichting).

Overzicht 8 competenties

De toolbox 'Storytelling in 8 colours' werd ontwikkeld met steun van:

FEST logo

Logo EU Creative