Overig - Subsidie

Ontvangt de Vertelacademie subsidie?

Nee, alle activiteiten worden bekostigd uit het lesgeld dat studenten betalen.