Theaterbureau Het Verteltheater

Samenwerking Het Verteltheater en Vertelacademie Raymond den Boestert Ernst Weerstra

Per 1 september 2023 deelt de Vertelacademie haar kantoor in Theaterhuis de Berenkuil met Theaterbureau Het Verteltheater. De verhuizing van Het Verteltheater naar de Berenkuil is een eerste stap naar een nauwere samenwerking tussen beide organisaties.

De Vertelacademie en Theaterbureau Het Verteltheater blijven zelfstandig naast elkaar opereren en de beide ‘merken’ zullen naast elkaar blijven bestaan: beide met een eigen identiteit, in verbinding met elkaar, vanuit gedeelde waarden, dat is ons uitgangspunt.

De Vertelacademie verzorgt onder de noemer ‘Vertellen kun je leren’ al 17 jaar vakmatig gedegen scholing voor liefhebbers in de vertelkunst, die het vertellen van verhalen willen toepassen in hun beroep, zoals professionals in onderwijs, culturele organisaties, erfgoedsector en bijvoorbeeld sociaal cultureel werk.

Theaterbureau Het Verteltheater is al 28 jaar impresariaat voor verteltheater, jeugdtheater en cultuureducatie, met voorstellingen voor theaters, scholen, bibliotheken, festivals en andere locaties. Wij streven naar artistieke kwaliteit verteltheater en ontwikkeling van de professionele vertelkunst in Nederland. Theaterbureau Het Verteltheater blijft haar aanbod met professionele vertellers en makers samenstellen.

Ernst Weerstra van Het Verteltheater en Raymond den Boestert van de Vertelacademie kennen elkaar als verteller al sinds 1993. Afgelopen vijf jaar werkten zij al samen en deze samenwerking willen ze nu verder uitbouwen. Zo is Ernst als cursusdocent en begeleider van afstudeervoorstellingen al aan de Vertelacademie verbonden.

Met onze samenwerking beogen wij beide organisaties verder te ontwikkelen en te laten groeien in artistieke en vakmatige kwaliteit en bereik. Er is een gezamenlijk aanbod workshops Verhalen Vertellen voor cultuureducatie, voor docenten en leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, waarmee wij de tools bieden om zelf verhalen te gaan vertellen. Daarnaast gaan wij samen een ontwikkeltraject creëren om de professionele groei van jonge makers en jonge verteltalenten te ondersteunen.

Verteltheater logo