Stichting Vertellen

Stichting Vertellen

De Stichting Vertellen organiseert onder andere ontmoetingsdagen voor vertellers in samenwerking met vertelorganisaties of vertelkringen. De Vertelacademie organiseerde zo'n dag in 2010 en 2012. Verder zijn beide organisaties lid van de Europese vertelorganisatie FEST en stemmen ze hun inbreng af voor het jaarlijkse FEST-congres.

Binnen Nederland namen Stichting Vertellen en Vertelacademie het initiatief voor de werkgroep Wereldverteldag die sinds 2009 de activiteiten voor World Storytelling Day coördineert binnen Nederland. Verder waren ze beide betrokken bij de verkiezing van de Jonge Verteller van het Jaar en - in samenwerking met andere vertelorganisaties - de totstandkoming van de Federatie van Nederlandse Vertelorganisaties.