Missie en visie van de Vertelacademie

Missie en visie Vertelacademie, Wie is de Vertelacademie

Visie: Vertellen kun je leren!!

Verhalen vertellen werkt verbindend en inclusief, doordat vertellingen inzicht geven in de denk- en leefwereld van anderen. Hoe meer verhalen er worden gedeeld in de samenleving, hoe beter dat is voor de cohesie en het onderlinge begrip binnen de maatschappij. Het is onze overtuiging dat iedereen kan leren om een verhaal te vertellen binnen de sector/omgeving waarin hij zij zicht beweegt. Als we allemaal steeds meer gaan vertellen, dragen wij bij aan een betere wereld.

Onze missie

De Vertelacademie heeft als missie om zo veel mogelijk mensen in zo veel mogelijk sectoren uit de samenleving te leren hoe ze een verhaal kunnen vertellen in hun eigen woorden, aan een doelgroep of setting naar wens.