Organisatie - externe mentor

Vraag: Wanneer heb ik bij Leerroute 2 een externe mentor nodig?

 

Antwoord: Pas als je bent toegelaten tot de afstudeerfase.

De leerroute bestaat uit twee fases: de eerste fase waarin je workshops volgt en praktijkervaring opdoet, en de afstudeerfase waarin je werkt aan je eindvoorstelling. De eerste fase wordt afgesloten met een tussenevaluatie. Aan de hand van je portfolio en een vertelling van 15-20 minuten beoordelen twee docenten of je je vertelvaardigheid voldoende hebt ontwikkeld voor de afstudeerfase.

N.B. Bij Leerroute 1 is er geen externe mentor nodig.