Zeeuws Archief

"Het geleerde is direct praktisch toepasbaar. Je benadert een archiefstuk op een andere manier dan gebruikelijk en gaat op een creatieve manier aan de slag met archief en geschiedenis."

In een archiefstuk wordt een gebeurtenis vanuit één persoon of een groep personen beschreven. Maar vaak zijn er bij die gebeurtenis veel meer mensen betrokken geweest. Als zij het verhaal vanuit hun eigen perspectief zouden hebben verteld, had je een andere kijk op de geschiedenis gekregen.

Tijdens de studiedag ‘Inclusief perspectief – Aan de slag met inclusie in archieven’ op 15 maart 2019 in het Nationaal Archief in Den Haag, kozen we aan de hand van een archiefstuk een persoon die bij die gebeurtenis was betrokken of erbij betrokken zou kunnen zijn geweest. We vertelden elkaar het verhaal zoals die persoon de gebeurtenis beleefd zou kunnen hebben. Dat leverde een scala van verhalen op die een heel ander licht op die gebeurtenis lieten schijnen.

Ik heb deze manier van storytelling verwerkt in nieuw educatieaanbod van het Zeeuws Archief en komend schooljaar gaan we ermee aan de slag in samenwerking met de PABO. Aankomende leerkrachten kunnen deze manier van inclusief vertellen vervolgens weer in de klas gebruiken. Door het kijken naar gebeurtenissen vanuit een ander perspectief leren scholieren dat een verhaal altijd meerdere kanten heeft en dat niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Dat geldt niet alleen voor verhalen van vroeger, maar ook voor gebeurtenissen die nu plaatsvinden en waarvan ze misschien zelf onderdeel uitmaken.

Anneke van Waarden-Koets, Zeeuws Archief, volgde een op maat gemaakte workshop 'Inclusie door storytelling'.

Anneke vanWaarden Koets ZeeuwsArchief