Vertelplein, vindplaats voor verhalen

Samen

Mei 2017

Vertellen, of met een wat modieuzere term: storytelling, is een groeiend fenomeen. In onderwijs en bedrijfsleven, maar ook in kleine theaters en het werken met ouderen, vluchtelingen en wijkgemeenschappen.

Overal spelen verhalen en het vertellen een rol. Dat proces wordt ondersteund door een aantal organisaties met workshops en opleidingen, nationale en internationale projecten, onderzoek en ontwikkeling, en het creëren van podia. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om een Vertelplein te ontwikkelen: een digitale ontmoetings- en vindplaats waar iedereen die het vertellen een warm hart toe draagt zich thuis voelt. Maar vooral ook waar geïnteresseerden de weg kunnen vinden in de wereld van het vertellen.


Hun uitgangspunt is, dat vertellen juist in deze tijd van belang is. ‘Het vertellen en luisteren naar verhalen biedt ons sinds mensenheugenis grip op de wereld waarin we leven.
Verhalen verklaren de wereld om ons heen, geven richting in onzekere tijden en bieden ons een instrument om, naast onze verbeelding, onze ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen. Juist in de veranderende en globaliserende wereld van nu kan het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen.’


Het Vertelplein is gestart met de Stichting Vertellen, de Vertelacademie, het Storytelling Centre en Impresariaat Het Verteltheater. Ze verwachten dat ook andere organisaties mee zullen gaan doen. Ze zoeken die samenwerking bewust, ‘omdat we op het Vertelplein ons aan de "buitenwereld" willen presenteren en dat kan alleen samen.’
Het vertelplein neemt dan ook niet de rol over van de websites van de samenwerkende organisaties. Maar het biedt een venster voor de niet vertellers naar binnen en voor de vertellers naar elkaar en naar buiten.


Op dit moment wordt veel ontwikkelingswerk gestoken in het ontwikkelen van een visie op het vertellen van verhalen binnen de Nederlandse samenleving. Dit is een belangrijke bouwsteen om de samenwerking tussen de samenwerkende vertelorganisaties tot een succes te maken. Daarnaast zijn er enkele ‘user story’s’ gemaakt: beeldende verhalen over het soort vragen waar mensen mee kunnen komen, en hoe die het effectiefst kunnen worden beantwoord op de website zelf, maar meestal: door een goede doorverwijzing.