Verhalen vertellen bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Logo Federatie

UTRECHT - Verhalenvertellen is de nieuwste aanwinst voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op zaterdag 25 januari vindt in de Gelderlandfabriek in Culemborg de officiële bijschrijvingshandeling plaats.

Deze zal verricht worden door de directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Leo Adriaanse en de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties, Raymond den Boestert. Daarnaast wordt het certificaat van bijschrijving ter ondersteuning getekend door Peter van Duijvenboden namens de Stichting Lezen en Theo Meder onderzoeker aan het Meertens Instituut en Hoogleraar Nederlandse Volksverhalen en Vertelcultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties is een samenwerkingsverband van acht grote Vertelorganisaties in Nederland die alle het verhalenvertellen willen doorgeven aan toekomstige generaties. Acht jaar geleden, in 2012, ondertekende Nederland het UNESCO-verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Staten die het UNESCO-verdrag hebben ondertekend, dienen maatregelen te nemen ter bescherming van het immaterieel erfgoed binnen de eigen landsgrenzen. De inventaris waarin het vertellen wordt bijgeschreven is een voorbeeld van de maatregelen die Nederland treft om het nationaal immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en te borgen.

Gekoesterd

Theo Meder onderzoeker aan het Meertens Instituut en Hoogleraar Nederlandse Volksverhalen en Vertelcultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen: “De traditie van het vertellen heeft zich gehandhaafd tot de dag van vandaag. Nederlandse (volks)verhalen staan weliswaar vaak in een internationale traditie, maar ze onderscheiden zich door taal en couleur locale. Verhalen vertellen is een vorm van historisch en contemporain immaterieel erfgoed die gekoesterd, gedocumenteerd en bestudeerd dient te worden.”

In december 2019 is de voordracht van verhalenvertellen officieel goedgekeurd door de toetsingscommissie van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Het verhalenvertellen is een kunst- en communicatievorm waarbij met de verbeelding innerlijke beelden gecreëerd worden bij de luisteraar. Bij het verhalenvertellen vindt een open en directe communicatie plaats die twee richtingen opgaat, tussen de verteller en het publiek. Het vertellen van verhalen maakt interactie mogelijk tussen de aanwezigen.

Talentontwikkeling

Om het erfgoed door te geven aan nieuwe generaties gaat de federatie de komende jaren onder anderen leerkrachten basisonderwijs trainen in de basisvaardigheden van het vertellen van verhalen in de klas. Daarnaast zullen de, bij de Federatie aangesloten, organisaties projecten beginnen voor de professionalisering van jong talent. De federatie wil een sturende rol nemen in de emancipatie van het verhalenvertellen in Nederland. “Juist in de snel veranderende en globaliserende wereld van nu gaat het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen.”
De acht organisaties die lid van de Federatie zijn vertegenwoordigen samen het grootste deel van het speelveld van opleidingen, podiumkunsten, belangenbehartiging, toegepaste vertelkunst en cultuureducatie in Nederland. De organisaties die de Federatie vormen zijn: Stichting Vertellen, Vertelacademie, Storytelling Centre, Theaterbureau Het Verteltheater, Productiehuis De Verhalenboot, StoryTrail, Platform Levensverhalen en Mezrab.
Stichting Lezen ondersteunt het initiatief om verhalen toe te voegen aan de inventaris. Verhalenvertellen vormt de basis van een boek en raakt aan de kern van ons menszijn. Elk mens is in feite een wandelend boek. Of verhalen nu opgeschreven zijn of mondeling worden overgedragen maakt in essentie niet uit. Het gaat erom dat er – hoe dan ook – verhalen blijven rondgaan.

--------

Wil je dit persbericht met anderen delen? Download het dan als PDF of als Word-document (om zelf aan te passen). In het document vind je ook de contactgegevens van Federatie-leden die meer kunnen vertellen over de bijschrijving.
Lees ook even deze tips en aanwijzingen voor het aanpassen van het persbericht.
Wil je je eigen persbericht schrijven? Hierover staat een handig artikel in de VertelWiki van Stichting Vertellen.