Samenwerking Nederland-Vlaanderen

Alden Biesen 1Januari 2021

Voor veel vertellers zal Alden Biesen geen onbekende zijn. Sinds de jaren '90 profileerde het Vlaamse landgoed zich met verschillende storytellingactiviteiten, waaronder een meertalig storytellingfestival en trainingen. Ook de Vertelacademie organiseert sinds 2012 regelmatig cursusweekends in het kasteel vlakbij Maastricht.

Een nieuwe directie van de landcommanderij was aanleiding om de Nederlandse en Vlaamse koppen bij elkaar te steken voor een hernieuwde kennismaking.

De gesprekken leidden tot een officiële verklaring, waarin Vertelacademie en Alden Biesen de intentie uitspreken om zich de komende vijf jaar in te zetten om storytelling in Vlaanderen en Nederland dichter bij elkaar te brengen, onder andere door gezamenlijke activiteiten.

De mooie woorden en doelstellingen zijn inmiddels kracht bijgezet door concrete afspraken. Voor komende zomer is kasteel Alden Biesen vastgelegd als een van de locaties voor onze Basiscursus Vakantieweek. En wanneer de ontwikkelingen rond covid het toelaten, zal in oktober ook de Vertel3daagse in Alden Biesen plaatsvinden.

Wat ons betreft is dit nog maar het begin van de samenwerking, waarvan een sterkere positie voor het vertellen in de lage landen het uiteindelijke doel is.