Vertelkringen Zuid-Nederland en Vlaanderen

Verteller

Hieronder staat een aantal vertelkringen in Zuid-Nederland. Een compleet overzicht van alle vertelkringen in Nederland vind je op de website van de Stichting Vertellen.

 

Vertelkring Breda

Contact : Rinus Hoondert, Overaseweg 204, 4836 BD Breda, 076 - 5614715 / 06 -29593920
Website www.verhalenboerderij.nl

De Vertelkring Breda komt elke laatste woensdag van de maand (behalve in de vakantiemaanden juli en augustus) bijeen op de zolder van de Verhalenboerderij Arcadia, aan de Overaaseweg 204 in Breda. Een kleine intieme groep van maximaal 15 leden is ons streven.

Rinus Hoondert leidt de avonden en geeft eventueel opdrachten of een thema voor de vertelbijeenkomsten. Alles komt aan bod: waargebeurde verhalen of sprookjes, volksverhalen of legendes, maar ook improvisatie. Verhalen worden verteld en er wordt feedback gegeven op elkaars vertellingen.

Via de website kunnen geïnteresseerden meer lezen over het wel en wee van de Vertelkring Breda en zich eventueel aanmelden. Een uitnodiging volgt om eens te komen luisteren. Klikt het tussen de nieuwkomer en de leden dan is hij/zij van harte welkom.

Festival Plein Air in het Bruisende Ginneken, de Open Monumentendagen en de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) in Breda, zijn maar een greep uit de activiteiten waar de Vertelkring Breda aan deelneemt. Vertelmiddagen met publiek worden geregeld georganiseerd, vooral in de herfst en winter zijn dit heerlijke zondagmiddagen om op te gaan in een bijzondere wereld: er wordt geschilderd met woorden; mensen hangen aan de lippen van de vertellers!


Parels en Robijnen, Padden en Slangen

Plaats: 's-Hertogenbosch (en omgeving)
Contact:  Jan Jol, tel. 073-5230501

Bijeenkomsten: 1 x per maand.
Manier van werken/verloop bijeenkomsten: We streven naar kleine groepen, waarin iedere deelnemer de gelegenheid krijgt te oefenen met verhalen. Volgens afspraak worden verhalen voorbereid en verteld /regelmatig worden thematische bijeenkomsten gehouden, waarin diverse aspecten van het vertellen geoefend worden of waarin we ieder een verhaal over een gekozen thema vertellen /we geven elkaar feeback over onze verhalen/we proberen elke bijeenkomst iedere deelnemer aan bod te laten komen.

Aanmelding nieuwe leden: op dit moment is er binnen Vertelkring Parels en Robijnen geen ruimte voor nieuwe leden. Als er weer ruimte komt, vragen we van nieuwe leden wel dat ze een basiscursus vertellen gevolgd hebben en wederzijds vrijblijvend een bijeenkomst van de vertelkring bijwonen.

Bijzonderheden: een paar keer per jaar verzorgen we als vertelkring thematische vertelavonden die bijgewoond kunnen worden door belangstellenden. We nemen ook deel aan de Wereldverteldag. Verder verzorgen deelnemers aan Parels en Robijnen ook eigen vertelactiviteiten.

Het Vertelatelier

Plaats: Beekstraat 38, Borgerhout
Contact: Maarten van Rompaaij

  • Alle aanwezigen vertellen een verhaal.  Dit initiatief is een 'atelier'. Geen publiek toegelaten.
  • Na elke vertelling is er even stilte en dan is er tijd voor opbouwende commentaar van de andere vertellers. Focus ligt op de verteller en de manier van vertellen; niet op het verhaal. Elke ‘top’ vraagt om een ‘tip’ en andersom.
  • Alle niveaus welkom. Andere talen kunnen.
  • Maandelijks van 20u tot 22u
  • kom met het openbaar vervoer of de fiets. We beginnen stipt om 20u. (parkeertip: Laar, Borgerhout)
  • Graag een seintje als je wél komt.
  • Gratis toegang. Trakteren mag.

Werk in uitvoering

Aan dit deel van de site wordt gewerkt.
Hierdoor wijkt de weergave soms af of werken links niet altijd.
Excuses voor het ongemak!

Werk in uitvoering