Vertelkringen Midden-Nederland

Verteller

Hieronder staat een aantal vertelkringen in Midden-Nederland. Een compleet overzicht van alle vertelkringen in Nederland vind je op de website van de Stichting Vertellen.

 

Vertelkring Orion

Plaats: Bussum. Contact: Wim Koster - telefoon 035-6975030. Email.

Bijeenkomsten: om 20.00 uur iedere 1e donderdag van de maand, Wisentlaan 11 in Bussum. In de zomermaanden komen we niet bij elkaar.
Manier van werken/verloop bijeenkomsten: aan het begin van de avond inventariseren we wie wil vertellen en hoe lang en maken dan een programma. Bij een te vol programma splitsen we de groep. De verteller geeft aan welke feedback hij/zij wil. De feedback wordt met "mildheid" gegeven.

Aanmelding nieuwe leden: we gaan uit van ongeveer acht vaste leden. Daarnaast  staan er iedere vertelkringavond twee stoelen klaar voor incidentele bezoekers die willen luisteren of meedoen.

 

Vertelkring: Jade

Plaats: Gouda. Contact: Janny Dercksen, tel. 0182-518170

Bijeenkomsten: De vertelkring komt buiten de zomervakantie en de kerstperiode circa 9 keer per jaar bijeen. Bijeenkomsten in onderling overleg, in de regel op dinsdagavond om 20.00 uur.

Manier van werken/verloop bijeenkomsten: Per bijeenkomst wordt afgesproken welke leden een verhaal vertellen. Als er tijd is komen anderen ook aan bod. Soms is er een thema of bijzondere aanpak. Er wordt in beperkte mate feedback gegeven.
In het najaar wordt extra aandacht besteed aan de vertellers die optreden tijdens het Gouds Verhalenfestival in december. Regelmatig worden vertellers benaderd om mee te werken aan activiteiten, zoals de Goudse Waterdagen en vertellen op scholen of bij bijzondere gelegenheden.

Aanmelding nieuwe leden: Er is in beperkte mate ruimte voor nieuwe leden. Neem contact op met Janny Dercksen.

Bijzonderheden: Kosten 7,50 per avond


Eerste Vertelkring Amersfoort (EVA)

Contact: Rik ten Cate of Jet de Roode, (033) 4616432

Bijeenkomsten: van september t/m juni op de derde donderdag van de maand van 20.00 tot ca. 22.30 uur.
Manier van werken/verloop bijeenkomsten: Wie wil, vertelt een verhaal. De EVA-avond is vooral een gezellige avond waarbij we van elkaars verhalen genieten, soms aan de hand van een thema, maar vaak ook niet.

Aanmelding nieuwe leden: EVA heeft al een behoorlijk aantal leden (18) en de ruimte is gezellig maar beperkt. Maar niet iedereen kan er iedere keer bij zijn, dus er is altijd wel een stoel vrij voor een nieuweling om kennis te maken.

Bijzonderheden: EVA is de oudste nog bestaande vertelkring in Nederland (in wisselende samenstelling, dat wel). In juni 2011 vierde ze haar 20-jarig jubileum!


Vertelkring-Delft

Logo Vertelkring-Delft2Vertelkring Delft is een laagdrempelige vertelkring, waarvan de opzet wordt bepaald door de deelnemers. Op dit moment bestaat de kring uit semiprofessionele vertellers, verdienstelijke amateurs, beginners en luisteraars. Voor alle niveaus is ruimte. Datgene wat ons bindt is de liefde voor goede verhalen. Maandelijks komen we bij elkaar om daarvan te genieten, op de zolder van het oudste café van Delft.

Contact: Gerard Jellema en Joke Kouwenhoven. Email  Tel Gerard: 06-24439556
Website: www.vertelkring-delft.nl  Twitter: @verteldelft

Bijeenkomsten: Maandelijks bijeenkomsten op 4e donderdag van de maand in café De  Klomp.
Manier van werken/verloop bijeenkomsten: verhaal vertellen niet verplicht, luisteraars ook welkom. Per bijeenkomst worden er rond de 4 verhalen verteld. Indien gewenst feedback.

Aanmelding nieuwe leden: kring is op zich open, maar graag even contact opnemen. Geen lidmaatschap.

Bijzonderheden: Regelmatig vertelactiviteiten binnen of rondom Delft bij openbare festiviteiten of gelegenheden, zoals de bibliotheek. Zie verder de website.

 

Vertelwerkplaats Gember en Citroenen Utrecht

Marin Millenaar organiseert 'Vertelwerkplaats Gember en Citroenen' zowel in Amsterdam als in Utrecht, op het thuishonk van de Vertelacademie.
Elke derde dinsdag van de maand kun je in Theaterhuis de Berenkuil terecht om (een fragment van) je verhaal te oefenen.

Om 19:30 uur is de inloop, we starten strak om 20:00 uur en werken tot 22:00 uur. De beschikbare tijd verdelen we over het aantal aanwezigen.
Deelnemers die liever geen rechtstreekse feedback willen, gebruiken hun tijd volledig om te vertellen wat ze willen. Anderen zeggen wat hun leerpunt van het moment is, vertellen een fragment en krijgen daarna gerichte feedback.
Er is maar één echte regel: Als je komt, vertel je ook!

Aanmelden is verplicht, dat kan tot de dag zelf met een mail aan Marin Millenaar.
Deelnemers betalen €7,50 als bijdrage voor de huur van de zaal.

Adres: Theaterhuis de Berenkuil, Biltstraat 166, Utrecht

Werk in uitvoering

Aan dit deel van de site wordt gewerkt.
Hierdoor wijkt de weergave soms af of werken links niet altijd.
Excuses voor het ongemak!

Werk in uitvoering