Project: Verhalengekte - Petra van Dam

Schommel'Verhalengekte' op de naschoolse opvang

Voor mijn eindopdracht heb ik in de voorjaarsvakantie een week vol activiteiten georganiseerd op de naschoolse opvang Hannie Schaft.

Deze activiteiten stonden allemaal in het teken van verhalen gecombineerd met creatieve werkvormen.

Ik vind dit een fijne combinatie. Verhalen inspireren kinderen. Het maakt hun fantasie los. Als je deze fantasie samen met de eigen interpretatie van het verhaal omzet in beelden of geluid, maken de kinderen hun eigen verhaal van het verhaal.

Op de naschoolse opvang worden kinderen van diverse scholen opgevangen. De kinderen komen ook niet iedere dag. Dit betekende dat ik iedere dag met een andere groep kinderen werkte. In ieder geval met een andere groepssamenstelling. Van de naschoolse opvang kon ik de hele week gebruik maken van één ruimte. Dit werkte erg prettig. Ik heb de ruimte zo proberen in te richten dat de kinderen in een andere sfeer kwamen. Een sfeer van verhalen, fantasie, magie.

Om de week structuur te geven ben ik iedere dag begonnen met een ochtendritueel voor alle kinderen. Ik begon de ochtend met het ophalen van de kinderen uit de diverse lokalen. Vervolgens vertelde ik voor de nieuwe kinderen uit wie ik was en wat ik kwam doen. Hierna kozen we een fotograaf van de dag. De fotograaf mocht een fotoreportage maken van alle activiteiten van die dag. Dan vertelde ik een verhaal. Na het verhaal mocht één kind een voorwerp over het verhaal in de vertelstok hangen. Tenslotte vertelde ik wat we die dag gingen doen en wie er mee konden doen. Omdat de leeftijden op de naschoolse opvang erg ver uit elkaar ligt heb ik de hele groep in drie groepen ingedeeld. De kleuters, de groep 6+ en de oudste kinderen.

De werkvormen die ik deze week gebruikt heb zijn: samen een verhaal maken, een hoorspel, maak het verhaal af, maquettes maken naar aanleiding van een verteld verhaal, een vertelpantomime voor de kleuters en een videoclip maken voor de oudste kinderen.

Klik op het tabblad Album voor het fotoverslag van een week vol verhalen.