Project: Levend verleden - Frank Belt

Granida en Daifilo J. Bakker Kl

"Juf, ik dacht dat dit saai zou zijn, maar het is juist cool."

Dat zei een leerling van groep 5a van de Sint Michaëlschool in Harlingen tijdens het bezoek aan museum het Hannemahuis. We waren halverwege het project 'Levend verleden'. Spelenderwijs en door het luisteren naar en maken van verhalen had de groep tot dan toe geleerd over verhaalopbouw.

Het museum werd eerst via kijkopdrachten verkend. Daarna hoorden de kinderen het verhaal bij 'mijn' voorwerp, het schilderij 'Granida en Daifilo', voordat ze zelf een voorwerp gingen zoeken om een verhaal bij te maken. Er werd heel fanatiek gezocht en met zes voorwerpen kwamen we terug op school. Vier bijeenkomsten later waren de kinderen klaar om de ouders te ontvangen en met behulp van de kamishibai hun eigen verhalen te vertellen.

Met dit project heb ik kunnen laten zien dat vertellen al op jonge leeftijd kan beginnen. Ideeën dragen kinderen al bij zich voordat je begonnen bent. Hun spel is er vol van. Bied structuur en passende werkvormen en de mooiste verhalen komen tevoorschijn.

Tegelijkertijd zijn ze enthousiast geworden voor het museum en wat daar allemaal te zien is, voor de daar verborgen verhalen.

Meer weten en zien over dit project? Kijk dan op www.opverhaal.nl onder het aanbod voor scholen.

Daar zijn de filmopnamen te zien van een les en van de verhalen die de kinderen van de Michaëlschool verteld hebben. Ook kun je zien welke activiteiten ik als verteller ontplooi.

Kom op verhaal!

Granida en Daifilo J. Bakker

Mijn voorwerp voor een verhaal in het Hannemahuis was het schilderij 'Granida en Daifilo' van de Harlinger schilder J. Backer (1645).

(Collectie Ottema-Kingma Stichting, in langdurig bruikleen aan Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen).