Overig - Opdrachten

Ik sta ingeschreven voor de basiscursus. Krijg ik een opdracht voor de eerste les?

Niet vóór de eerste les. Je krijgt ín de eerste les een opdracht van de docent(e). Voor alle cursussen en workshop geldt dat eventuele opdrachten vermeld worden op de website.