Overig - Certificaat

Kan ik een certificaat ontvangen voor een gevolgde cursus of workshop?

De Vertelacademie geeft geen certificaten af voor losse cursussen of workshops, omdat er geen toetsingsmoment is aan het eind van de activiteit. Wel kunnen we per e-mail bevestigen dat je bij de cursus of workshop aanwezig bent geweest.

De leerroutes worden wel gecertificeerd.