Aanmelden - Volgende cursus

Er wordt geen basiscursus aangeboden in de periode waarin ik hem wil volgen.

Zijn er nog anderen basiscursussen waarvoor ik me kan inschrijven, die niet op de website
staan?

Antwoord: Helaas niet. We bieden de basiscursus regelmatig aan. Alle beschikbare cursussen staan bij elkaar vermeld op de website.