Federatie Nederlandse Vertelorganisaties

Toast Federatie Vertelorganisaties

CULEMBORG, 26 januari 2019 – De zes grootste vertelorganisaties van Nederland hebben zaterdag tijdens het Vertel Event 2019 in Culemborg de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties opgericht. De Federatie stelt zich ten doel, de komende vijf jaar op landelijke schaal het verhalenvertellen in onderwijs, maatschappelijke organisaties, erfgoed en podiumkunsten een prominente plek te geven.

Download het persbericht of lees hieronder verder.

Naar analogie van de Federation for European Storytelling (FEST) wil de Nederlandse federatie een sturende rol nemen in de emancipatie van het verhalenvertellen in Nederland. “Juist in de veranderende en globaliserende wereld van nu gaat het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen. Ook buiten de vertelwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers. Als federatie kunnen wij gesprekspartner zijn van ministeries en maatschappelijke organisaties, erfgoed- en onderwijsorganisaties, theaters en fondsen op landelijk niveau. Zodat vertellen de plek en erkenning krijgt die het in de samenleving verdient.”

Waarom vertellen?
“Onder het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen. Het vertellen en luisteren naar verhalen biedt de mensen sinds het begin der tijden grip op de wereld waarin zij leven. Verhalen verklaren de wereld om hen heen, zorgen voor begrip tussen culturen en leeftijden, geven richting in onzekere tijden en bieden een instrument om (behalve verbeelding) hun ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen.”

De doelen van de federatie
De federatie stelt zich ten doel, het verhalenvertellen erkend te krijgen als cultureel erfgoed en verhalen te laten opnemen in erfgoedcollecties. Het vertellen en delen van verhalen moet een verplicht onderdeel worden van het curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Basisschoolleraren moeten getraind worden in het vertellen en pabo’s moeten storytelling opnemen in hun leerlijnen. Als instrument voor persoonlijke ontwikkeling en sociale verandering moet storytelling landelijk erkend en opgenomen worden in leergangen op sociale mbo- en hbo-opleidingen in het land. Storytelling moet erkend worden als zelfstandige theaterdiscipline en als zodanig worden opgenomen in de programmering van Nederlandse theaters en festivals en in regelingen van podiumkunst-fondsen. Door samenwerking tussen vertelpodia, vertelfestivals en meerjarige vertelopleidingen in Nederland, België en Duitsland en door het op grote schaal opleiden van nieuwe jonge vertellers moet het storytellingaanbod voor de Nederlandse theaters en festivals een kwaliteitsimpuls krijgen. Het kunstvakonderwijs, theateropleidingen en theaterdocentopleidingen op mbo en hbo moeten storytelling opnemen als specialisatierichting.

De oprichters
De oprichtende organisaties vertegenwoordigen samen het grootste deel van het speelveld van opleidingen, podiumkunsten, belangenbehartiging, toegepaste vertelkunst en cultuureducatie in Nederland. In de toekomst zal de federatie uitgebreid worden met meer leden.

Dit zijn de oprichtende organisaties:

  • De Vertelacademie NL/BE, opleider van verhalenvertellers
  • Stichting Vertellen, belangenorganisatie voor vertellers
  • Storytelling Centre, organisatie voor maatschappelijke vertelprojecten en organisator van Amsterdam Storytelling Festival
  • Theaterbureau Het Verteltheater, boekingsbureau voor schoolvoorstellingen en theater
  • Productiehuis De Verhalenboot, organisator van Storytelling Festival Zwolle Unlimited, het Wereldberoemde Verhalenfestival en Het Vertellersgilde.
  • Mezrab, initiator van de Mezrab Storytelling School en de Mezrab House of Stories.