5 jaar Vertelacademie

logo

De Vertelacademie werd opgericht in 2007. In de afgelopen jaren hebben initiatiefnemers Raymond den Boestert en Marco Holmer hun beste kunnen gegeven om met De Vertelacademie de vertelkunst vérder te brengen. Dat kan als een echte missie worden gezien. Het studentenaantal van de Vertelacademie werd in de eerste vijf jaar verzesvoudigd.

Waar deze vertelopleiding begon met jaarlijks zo'n vijftig studenten, vulde de Vertelacademie na vijf jaar met zo'n tweehonderd studenten zo'n driehonderd cursusplaatsen per jaar: een astronomische stijging. Holmer en Den Boestert werkten voor de start van de Vertelacademie al samen in het Vertelcollectief: een groep verhalenvertellers die bestond tussen 1991 en 2002. Holmer: "We hadden toen nauwelijks voorbeelden op vertelgebied. Je had Jan Decleir uit Vlaanderen en Peter van der Linden in Nederland. Dat was het. Als vertelcollectief zijn we gaan experimenteren, gaven af en toe een lesje. De eerste handleiding voor verteldocenten dateert uit die tijd". Verteller Den Boestert ervoer destijds hoe bijzonder het is als ervaren vertellers bereid zijn hun vakmanschap te delen. "Dat is tot op de dag van vandaag een belangrijke waarde gebleven binnen onze school."

Kruisbestuiving
De eerste cursussen werden door het Vertelcollectief georganiseerd. In die tijd werd al intensief samengewerkt met muziek-, stem-, mime-, clownerie- en dansdocenten, zodat een unieke kruisbestuiving ontstond. In de zomer van 2004 werd het startsein gegeven voor een langdurige uitwisseling met collega-vertellers, met als doel, tot een standaard basis- en vervolgcursus te komen. Meteen tijdens die eerste bijeenkomst ontstond een droom: de oprichting van een vertelschool. Den Boestert: "De vertelkunst stond in onze ogen op een kruispunt. Vertellen is heel lang niet serieus genomen als kunstvorm voor volwassenen. Lange tijd was er geen reguliere beroepsopleiding voor, zoals er wel is voor muzikanten, beeldend kunstenaars en acteurs. Ook was het bestaande cursuscircuit wat onoverzichtelijk".

Gestructureerd
Het werd hoog tijd dat er op structurele basis veel nieuwe vertellers zouden worden opgeleid, vonden de initiatiefnemers toen. "Het is mede daarom dat de Vertelacademie een zeer gestructureerde, overzichtelijke opleiding is geworden, waarvan je de cursussen en workshops moeiteloos aan elkaar kunt rijgen tot een complete opleiding". Voor de start werd twee jaar lang in het team gediscussieerd over de inhoud van de cursussen. In dat team zaten behalve Holmer en Den Boestert ook verhalenvertellers Mia Verbeelen en Pauline Seebregts, die nog steeds als docent en staflid aan de Vertelacademie zijn verbonden. In de zomer van 2006 werd het besluit genomen om de stap echt te nemen. De Vertelacademie was geboren!

Diversiteit cursisten
Het is de Vertelacademie in de afgelopen jaren gelukt, een cursistenpopulatie aan te spreken die niet uit het bekende vertelcircuit komt, aldus Holmer. Het zijn leraren, sprekers, managers, theatermakers en bijvoorbeeld bibliothecarissen die het vertellen willen toepassen in hun werk. Een van de succesfactoren van de Vertelacademie is haar brede samenwerking in het werkveld, vindt Raymond den Boestert. "Om het vertellen verder te brengen, heb je naast scholing ook podia nodig. Ook moet je jonge vertellers opleiden. Daarom werkt de Vertelacademie nauw samen met bijvoorbeeld Verteltheater De Verhalenboot en Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. Ook de samenwerking met dat andere Nederlandse taalgebied, Vlaanderen, is geïntensiveerd. De Belgische tak van de Vertelacademie wordt gehuisvest in Vertelkasteel Alden Biesen, net naast Maastricht in Vlaanderen. Dat kasteel ressorteert onder het Vlaamse Departement van Cultuur en is organisator van een van de grootste Europese vertelfestivals. "We kunnen via Alden Biesen ook Zuid-Nederland beter bedienen met cursussen. Er is de mogelijkheid tot overnachting. Een perfecte plek dus om in te spelen op de groeiende internationale vraag naar onze lesmethode." Holmer vindt het inspirerend dat de grens tussen Nederland en België op vertelgebied wordt geslecht. "België hoort gewoon bij het Nederlandse taalgebied, zeker gezien de ongelooflijk hoge kwaliteit van de Vlaamse verhalenvertellers."

Kenniscentrum 
Wanneer Den Boestert en Holmer vooruitblikken, hopen ze dat de Vertelacademie over nog vijf jaar 'een fenomeen' is geworden. Den Boestert: "Een kenniscentrum waar je ingangen vindt naar het professionele veld, een centrum dat nieuwe vertellers opleidt, dat de vertelkunst verder brengt. Een centrum dat kennis brengt, dat een netwerk bouwt als een ladder via welke nieuwe vertellers omhoog kunnen klimmen. We willen het werkveld medeplichtig maken. Professionele verhalenvertellers moeten zich bewust zijn van hun mentorschapsrol. De Vertelacademie moet 'van iedereen' zijn, waarmee ik bedoel dat de Vertelacademie de poort wil zijn naar een wereld: de vertelwereld."