Voor cursussen en workshops

Download de voorwaarden hier als PDF

Inschrijving en bevestiging
Inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier op de website.
Je kunt het inschrijfformulier alleen versturen indien je aanvinkt dat je akkoord bent met deze inschrijfvoorwaarden.

Na ontvangst van een bevestiging met factuur door de Vertelacademie ben je ingeschreven.
Het versturen van deze bevestiging duurt buiten de vakantieperiodes maximaal 8 dagen.

Deze bevestiging met factuur wordt via e-mail verzonden. Hierin staan de cursusdata, tijden, de betalingstermijn voor het lesgeld en het rekeningnummer van de Vertelacademie vermeld.

Betalingstermijn
Wordt een factuur meer dan 60 dagen voor aanvang van een cursus/workshop verstuurd dan hanteren we een betalingstermijn van 30 dagen. Vanaf 59 dagen voor aanvang van een cursus/workshop moet de betaling per omgaande voldaan worden.

Annulering
Annulering is alleen schriftelijk mogelijk door middel van een e-mail naar . De datum dat de e-mail binnenkomt bij de Vertelacademie geldt als annuleringsdatum.
De Vertelacademie bevestigt een annulering altijd binnen vijf werkdagen. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, neem dan altijd contact met ons op: mogelijk is er technisch iets misgegaan. Na ontvangst van onze bevestiging is de annulering definitief.

Kosteloos annuleren is mogelijk t/m 60 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop.
Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan volledig teruggestort.
Vermeld bij je annulering het factuurnummer dat op de bevestiging staat.

Bij annulering vanaf 59 dagen t/m 45 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht;
Bij eendaagse workshops 25% van het cursusgeld, bij tweedaagse workshops 20% van het cursusgeld, bij activiteiten die langer dan 2 dagen duren 10%.
Het restbedrag wordt teruggestort.

Bij annulering vanaf de 44e dag voor aanvang van de cursus of workshop ben je het volledige lesgeld verschuldigd.

Gemiste lessen
Er vindt geen restitutie plaats als door ziekte of persoonlijke omstandigheden van de deelnemer lessen worden gemist.
Lessen kunnen niet ingehaald worden in een andere groep.

Als je deelneemt aan een onlinecursus dan ben je zelf verantwoordelijk voor het functioneren van jouw technische middelen.
Als je niet kunt deelnemen doordat jouw eigen middelen niet op orde zijn of falen, dan kom je niet in aanmerking voor restitutie of een vervangende les.

Onvoorziene omstandigheden
De deelnemers aan een cursus of workshop worden per omgaande persoonlijk geïnformeerd indien de geplande activiteit door onvoorziene omstandigheden door de Vertelacademie geannuleerd moet worden. Het volledige lesgeld wordt dan binnen een week gerestitueerd.

Wanneer de overheid de coronamaatregelen aanscherpt vlak voor of tijdens een cursus, gaat de cursus wél door, maar kan een deel van het programma online aangeboden worden, mits de inhoud dit toelaat. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers.

Deze inschrijfvoorwaarden zijn geüpdatet op 22-11–2021.
Kijk voor meer informatie op de website bij de ‘Veelgestelde vragen.’