Aanmeldingsvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Vertelacademie voor cursussen en workshops

Inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier op de website.
Je kunt het inschrijfformulier alleen versturen indien je aanvinkt dat je akkoord bent met deze inschrijfvoorwaarden.

Na ontvangst van een bevestiging met factuur door de Vertelacademie ben je ingeschreven.
Het versturen van deze bevestiging duurt buiten de vakantieperiodes maximaal 8 dagen.

Deze bevestiging met factuur wordt via e-mail verzonden. Hierin staan de cursusdata, tijden, de betalingstermijn voor het lesgeld en het rekeningnummer van de Vertelacademie vermeld.

Wordt een factuur meer dan 60 dagen voor aanvang van een cursus / workshop verstuurd dan hanteren we een betalingstermijn van 30 dagen. Vanaf 59 dagen voor aanvang van een cursus / workshop moet de betaling per omgaande voldaan worden.

Annuleren is mogelijk t/m 60 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop. Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan volledig teruggestort.

Vermeld bij je annulering het factuurnummer dat op de bevestiging staat.

Bij annulering vanaf 59 dagen t/m 45 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht;
Bij eendaagse workshops 25% van het cursusgeld, bij tweedaagse workshops 20% van het cursusgeld, bij activiteiten die langer dan 2 dagen duren 10%.
Het restbedrag wordt teruggestort.

Bij annulering vanaf de 44e dag voor aanvang van de cursus of workshop ben je het volledige lesgeld verschuldigd.

Er vindt geen restitutie plaats als door ziekte van de student lessen worden gemist. Lessen kunnen niet ingehaald worden in een andere groep.

Als het minimaal aantal van zes deelnemers onverhoopt niet gehaald wordt, dan wordt de cursus of workshop geannuleerd. Je krijgt daarvan uiterlijk 10 dagen voor aanvang bericht. Het volledige lesgeld wordt dan per omgaande gerestitueerd.


Deze inschrijfvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 4-4-2007 en aangevuld op 1-1-2017.
Kijk voor meer informatie op de website bij de ‘veelgestelde vragen’.