Improviserend een verhaal vertellen

   

  Beschrijving

  improviserend vertellenHoe zorg je ervoor dat een geïmproviseerd verhaal leuk en spannend genoeg blijft. Hoe bedwing je je originaliteit, zodat het verhaal zich kan ontplooien. Langs welke wegen kun je zo’n verhaal ontwikkelen. Uitdagingen genoeg om een interessante workshop te vullen.

  "Improvisatie is de vaardigheid uit de enorme bibliotheek van ervaringen en informatie die je in je hoofd hebt precies die elementen te kiezen die interessant zijn om te delen met het publiek."
  (Michael Schumacher, danser en choreograaf).


  Klik voor de datum en locatie bij het tabblad: Praktisch.

  Praktisch

  Datum: zaterdag 24 november en 8 december 2018 (Lestijden 10:00 - 16:00 uur).  
  Cursusnummer: IM-2018
  Plaats: Theaterhuis De Berenkuil, Utrecht.
  Docent: Arjen Uittenbogaard.
  Lesgeld: € 195,- (Incl. 21% btw NL) (Onder voorbehoud).

  Deelname:
  voor iedereen die tenminste een basiscursus heeft gevolgd en daarna zelf vertelervaring heeft opgedaan.
  Klik op de link om je voor deze workshop in te schrijven.


  jeugdtheaterhuis-de-berenkuilRoutebeschrijving
  In Utrecht huurt de Vertelacademie cursusruimten bij Jeugdtheaterhuis de Berenkuil: Uitgebreide routebeschrijving en detailkaart van Utrecht.
  Let op! Hier staat ook belangrijke informatie over parkeren.

  Opbouw

  Vaardigheidstraining

  Het doel van deze training is om vaardigheden te verwerven om:

  • Zo maar uit het niets aan een verhaal te beginnen en er als verteller onderweg voor zorgen dat het verhaal zich ontwikkelt, de toehoorders geboeid blijven en de vertelling op het juiste moment goed of slecht afloopt.
  • De ruimte en vrijheid te voelen om direct op het publiek of op een situatie te kunnen reageren.
  • Een programma om te gooien wanneer het niet aanslaat bij de doelgroep.
  • Het publiek mee laten genieten van het ontstaan van een livevertelling.

  Vaardigheden

  We richten ons op de volgende drie terreinen:

  Improviseren

  Improviseren doe je met de associaties die in je hoofd opkomen.

  • Hoe train je het associatievermogen.
  • Hoe ga je om met de voortdurende stroom van ideeën in je hoofd.
  • Hoe kun je leren om te vertrouwen op je eigen associatievermogen.
  • Hoe zorg je ervoor dat het publiek en jezelf als verteller, de draad niet kwijtraakt.

  Startposities

  Welke mogelijke aanleidingen voor een vertelling zijn voor jou uitdagend en voor het publiek veelbelovend.

  • Hoe zet je zo’n idee om in een verhaalbegin.
  • Hoe zorg je ervoor dat na de veelbelovende start het verhaal niet aan vaart verliest.

  Flexibiliteit

  Tijdens het vertellen kan het verhaal, op geschikte momenten, een andere weg inslaan, een ander perspectief kiezen.

  • Hoe herken je die momenten en welke keuzes liggen er dan voor je.

  Docent

  arjen uittenbogaard 2Arjen Uittenbogaard is verhalenmaker, verteller, improvisatieacteur en trainer. Hij maakt en vertelt verhalen bij muziek en werkte samen met het Meander Strijkkwartet, blazersensemble La Spiritata, septet Septime en symfonieorkesten Nijmegen en Zwolle. Daarnaast gebruikt en doceert hij storytelling in zakelijke context. Hij regisseerde vertelvoorstellingen van het Vertelgenootschap Apeldoorn en coachte een afstudeerder van de Vertelacademie. Hij werkt daarbij graag vanuit improvisatie. Hij gaf een aantal jaar theatersportles bij kunstencentrum Markant in Apeldoorn. 

  Competenties

  In de workshop Improviserend vertellen wordt aan onderstaande competenties gewerkt.


  De verteller:

  1. Ontwikkelt een zekere vaardigheid in het starten, ontwikkelen en afronden van een verhaal vanuit improvisatie.
  2. Ontwikkelt een zekere vaardigheid in het direct reageren op het publiek of de situatie.
  3. Maakt kennis met methoden om zijn associatievermogen te trainen.
  4. Ontwikkelt een zekere vaardigheid in het voorkomen dat hij of het publiek tijdens de improvisatie de draad kwijtraakt.  

  Leerroutes

  Deze workshop maakt tevens deel uit van de leerroute (1) Vertellen met en voor kinderen tussen 4-14 jaar en de Leerroute (2) Vertellen voor een groot publiek.

  Lesmateriaal

  Literatuurtips

  Website