Leerroute 2

Vertellen voor een groot publiek

Beschrijving

Deze leerroute is bedoeld voor studenten die, afhankelijk van inzet, talent en mogelijkheden, extra vertellen-voor-een-groot-publiekvertelvaardigheden willen ontwikkelen om voor een groot publiek op de treden. Denk dan aan het vertellen in theaters of op andere podia, in kerken, bij evenementen en in musea.

In de afstudeerfase wordt gewerkt aan een solovoorstelling. Zo heeft de student na het afstuderen behalve zijn certificaat ook een productie die hij kan vermarkten en waarmee hij zijn vertelpraktijk kan starten of verder vorm kan geven.

Op de tabbladen op deze pagina kun je informatie vinden over deze leerroute.

Klik op de button Schrijf je in om je in te schrijven voor deze leerroute en klik op de volgende link om je op het Vertelforum te registeren (Nieuw venster).

 

Lesplan en competenties

Op deze pagina kun je o.a. de volgende documenten downloaden:

 • Lesplan leerroute 2 (pdf  178 KB). Op pagina 7 vind je een kostenspecificatie.

 • Lijst met Competenties en eindtermen Leerroute 2 (pdf 149 KB).

 • Klik op de menubalk op Projecten om de gemaakte afstudeersolo's van Leerroute 2 te bekijken.

 • Op het Vertelforum zijn t.b.v. de communicatie tussen studenten en docenten besloten forums aangemaakt. Klik op de button Schrijf je in om je in te schrijven voor deze leerroute en klik op de volgende link om je op het Vertelforum te registeren.  (Nieuw venster).

 • Vrijstelling basiscursus. Bij het verlenen van een eventuele vrijstelling voor de basiscursus wordt door de Vertelacademie getoetst of de student(e) de vereiste competenties van deze cursus beheerst, zodat de leerroute succesvol gevolgd kan worden. In de bijlage vind je informatie over de procedure.


In de media


 • De Koerier publiceerde een artikel over de afstudeersolo van Brenda Alink, de zondagskrant publiceerde over de afstudeersolo van Giny Drent.

 • Leerroute 2 studente Marleen Kemink schreef het artikel Love Your Stories, over het maken van een voorstelling met Jan Blake. (Vertelmagazine Vertel eens..... september 2011) (pdf 2,54 mb).

 • Leerroute 1 studenten Reinou Vogel en Frank Belt traden op tijdens het meertalig Vertelfestival Feuerspuren (Bremen). Voor het vertelmagazine Vertel eens... schreven ze een artikel over hun voorbereiding en ervaringen tijdens het festival. (pdf, 1,09mb).

 • Het Vertelmagazine "Vertel Eens" publiceerde een interview met Mia Verbeelen (BE) en Raymond den Boestert (NL) over de leerroutes. (Maart-2009) (pdf 1,91 mb). 
 • Voor externe mentoren

  Tijdens de afstudeerfase worden Leerroute studenten bijgestaan door een externe mentor. Op dit tabblad staat informatie voor (potentiele) externe mentoren.


  Beste verteller,

  We stellen het bijzonder op prijs dat je bereid bent, of je oriënteert, op het vervullen van het externe mentorschap voor een van onze studenten in de meerjarige Leerroute Vertellen voor een groot publiek. Op deze pagina vind je informatie over de invulling van dit mentorschap.

  Naast de mentor van de Vertelacademie, heeft de student tijdens de afstudeerfase een externe mentor. Deze "extra" mentor geeft de student de mogelijkheid om aanwijzingen en commentaar te krijgen van een professionele verteller van buiten de Vertelacademie.
  laatste-woord-voor-ericDe externe mentor heeft bij het afstuderen de rol van gecommitteerde. Hij* beoordeelt mede het resultaat van de afstudeerfase.
  De externe mentor kan de student adviezen geven ten aanzien van een specifiek thema, doelgroep, of een bepaalde vertelstijl. De gesprekken met de externe mentor geven de student een  oriëntatie op de praktijk van de vertelkunst.
  De externe mentor dient een verteller te zijn met een eigen beroepspraktijk (sinds tenminste vijf jaar), die geen (structurele) zakelijke banden heeft met de Vertelacademie. [Foto: een externe en interne mentor in actie na een première].


  De rol van de externe mentor
  Een externe mentor is een verteller die bereid is om tijd te investeren in een student van de Vertelacademie en daarmee een bijdrage levert aan de ontwikkeling van aankomende vertellers in Nederland en Vlaanderen. De externe mentor vormt een klankbord voor de student tijdens de afstudeerperiode. De student kan bij hem terecht voor:

  • Een frisse kijk op het verloop van het werkproces.
  • Kennis van verhalen en vertellen.
  • Informatie over de vertelpraktijk.
  • Morele steun.

  De externe-mentor helpt de student om zijn blikveld te verruimen en werpt zijn licht op mogelijkheden die er zijn en keuzes die gemaakt kunnen worden. Bovendien kan hij op grond van ervaring helpen om deze opties te analyseren en op waarde te schatten, zodat de student goede beslissingen kan nemen. Indien nodig of gewenst kan de externe mentor de student met anderen in contact brengen die hem verder kunnen helpen. Eventueel kan de externe mentor een advies geven over te nemen stappen of beslissingen.

  De externe-mentor is geen extra leraar waaraan de student een vraag stelt om het goede antwoord te krijgen. Hij is ook niet bedoeld als extra regisseur om mee te repeteren.
  Het gaat om persoonlijke gesprekken over het vertellen en het afstuderen. De feitelijke begeleiding van de student vindt plaats in de afstudeerwerkgroep (leergroep) onder leiding van de leerroute-mentor van de Vertelacademie.
  Tijdens de eindpresentatie van de solovoorstelling verzorgt de externe mentor de mentale ondersteuning van de student en heeft tevens een stem in de beoordeling van die voorstelling vanuit het perspectief van de "niet bij de Vertelacademie betrokken" deskundige.


  De organisatie van het externe-mentorschap
  De mentor en de student ontmoeten elkaar een paar maal gedurende de afstudeerperiode. Een indicatie kan zijn dat mentor en student eens per twee maanden contact hebben.
  Dat kan vijf minuten duren maar ook een uur. Dat kan telefonisch maar ook fysiek. Teneinde de kwaliteit van het mentoraat te bewaken geeft de Vertelacademie een minimum aan van twee fysieke contactmomenten met een gezamenlijke duur van 6 uur. De student en de externe-mentor organiseren samen de inhoudelijke en de praktische invulling van het mentorschap. Zij leggen van tevoren vast hoe vaak zij elkaar zien en welke zaken zij samen bespreken. De student maakt tevens afspraken met de mentor over een eventuele vergoeding van onkosten. Voor het bijwonen van de eindpresentatie van de solovoorstelling ontvangt de externe-mentor, van de Vertelacademie, een reiskostenvergoeding.


  Als de gevraagde verteller zijn externe mentorschap bevestigd heeft informeert de student de interne mentor. De externe mentor ontvangst dan een welkomstbrief van de Vertelacademie. Daarnaast neemt de interne mentor 'ter kennismaking' telefonisch contact op met de externe mentor.

  Wil je meer lezen over de Leerroute Vertellen voor een groot publiek, dan vind je meer informatie op de verschillende tabbladen.

  * Waar hij/hem staat bedoelen we ook zij/haar.

  Cursist aan het woord

  Een verhaal is, wat een beroepsverteller mij ooit heeft geleerd, een mooi versierd cadeau aan de luisteraars.

  Lees meer...